Milenial Immo. Venta y alquiler Costa Brava

Política de privacitat

Incorporació de dades personals als fitxers de MILENIAL.IMMO SC.

De conformitat amb el que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara endavant, “LOPD”), s’informa que totes les dades personals que l’Usuari faciliti a través del Lloc web milenial.immo (d’ara endavant, “el Lloc web”) seran incorporats i tractats en els fitxers titularitat de MILENIAL.IMMO SC (d’ara endavant, “Milenial.Immo”) per a les següents finalitats: possibilitar la prestació dels serveis sol·licitats per l’Usuari; mantenir informat a l’Usuari, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes i serveis de Milenial.Immo; activar l’enviament de la newsletter de Milenial.Immo i realitzar estudis de mercat i opinió. L’emplenament de totes les dades sol·licitades a través del Lloc web és necessària per a aconseguir una òptima prestació dels serveis posats a la disposició de l’Usuari. De no facilitar-se totes les dades, Milenial.Immo usi no garanteix que la informació i serveis facilitats puguin prestar-se, es prestin correctament o s’ajustin a les necessitats de l’Usuari.

Exercici de drets

L’Usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la LOPD, mitjançant una comunicació escrita dirigida a MILENIAL.IMMO SC, amb domicili en Carrer Balmes num. 1 Bjs, (17600 Figueres); o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@milenial.immo. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Comunicacions comercials electròniques

L’Usuari, mitjançant la marcació de la casella que apareix en l’Avís legal, accepta expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals puguin ser tractats per Milenial.Immo per a les següents finalitats:

  • Remissió de comunicacions comercials de Milenial.Immo via e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials

Comunicacions de dades efectuades per l'Usuari

Abans de facilitar en el Lloc web dades personals relatives a terceres persones, l’Usuari haurà d’obtenir el seu previ i exprés consentiment, havent-los informat dels termes continguts en aquesta Política de privacitat. L’Usuari s’obliga a mantenir indemne a Milenial.Immo davant qualsevol possible reclamació, multa o sanció que pugui venir obligada a suportar a conseqüència de l’incompliment per part de l’Usuari del deure descrit en aquest paràgraf.

Subcontractació en la prestació de serveis

En la prestació del servei, l’Usuari accepta expressament que Milenial.Immo pugui subcontractar aquests serveis a terceres entitats. En tot cas Milenial.Immo garanteix que les empreses subcontractistes estaran situades en països amb un nivell de protecció de dades equiparable a l’espanyol, amb els qui prèviament s’haurà signat un contracte conforme a l’article 12 de la LOPD.

Ús de Cookies

Milenial.Immo, pel seu propi compte o la d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar cookies quan l’Usuari navega pel Lloc web. Les cookies són fitxers enviats al navegador per mitjà d’un servidor web amb la finalitat de registrar les activitats de l’Usuari durant el seu temps de navegació. Les cookies utilitzades pel Lloc web s’associen únicament amb un usuari anònim i el seu ordinador, per la qual cosa no proporcionen per si mateixes dades personals de l’Usuari.

Mitjançant l’ús de les cookies resulta possible que el servidor on es troba allotjat el Lloc web reconegui el navegador web utilitzat per l’Usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent, per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament a ells sense haver de registrar-se en cada visita. S’utilitzen també per a mesurar l’audiència i paràmetres del trànsit, controlar el progrés i nombre d’entrades.

L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat de la recepció de cookies i per a impedir la seva instal·lació en el seu equip. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació.

Per a utilitzar el Lloc web no resulta necessari que l’Usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades pel Lloc web, o el tercer que actuï en nom de Milenial.Immo, sense perjudici que sigui necessari que l’Usuari iniciï una sessió com a tal en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el previ registre o “login”.

Ir a arriba