Milenial Immo. Venta y alquiler Costa Brava

Avís legal: Termes i condicions

Per a donar compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general del lloc web:

Titular: MILENIAL.IMMO S.C., d’ara endavant «Milenial.Immo»
Adreça: Carrer Balmes, 1 Bjs (17600 Figueres)
Contacte: Dades de contacte
C.I.F.: J02880961

Condicions d'Ús

2.1 Accés al Lloc web

L’accés al Lloc web és gratuït excepte en el relatiu al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’Usuari.

2.2 Necessitat de Registre

Amb caràcter general, per a l’accés als serveis i continguts del Lloc web no serà necessari el Registre de l’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis i continguts podrà estar condicionada al Registre previ de l’Usuari.

Les dades introduïdes per l’Usuari hauran de ser exactes, actuals i veraços en tot moment. L’Usuari registrat serà responsable en tot moment de la custòdia del seu password, assumint en conseqüència qualssevol danys i perjudicis que poguessin derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o extraviament d’aquest. A aquest efecte, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzat sota el password d’un Usuari registrat es reputarán realitzats per aquest Usuari registrat, qui respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

2.3. Normes d'utilització del Lloc web

L’Usuari s’obliga a utilitzar el Lloc web i tot el seu contingut i serveis conforme al que s’estableix en la llei, la moral, l’ordre públic i en les presents Condicions Generals. Així mateix, s’obliga fer un ús adequat dels serveis i/o continguts del Lloc web i a no emprar-los per a realitzar activitats il·lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers i/o que infringeixin la regulació sobre propietat intel·lectual i industrial, o qualssevol altres normes de l’ordenament jurídic aplicable.

2.4. Exclusió de Responsabilitat

Milenial.Immo no assumeix cap responsabilitat sobre l’actualització d’aquest Lloc web per a mantenir la informació actualitzada, ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, l’Usuari ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei o contingut descrit en aquest Lloc web.

L’accés de l’Usuari al Lloc web no implica per a Milenial.Immo l’obligació de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

Milenial.Immo no es responsabilitza dels danys produïts en el programari i equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la utilització dels serveis oferts en el Lloc web.

Milenial.Immo no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa de fallades o desconnexions en les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

2.5. Continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web

El servei d’accés al Lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaç, directoris i fins i tot instruments de cerca que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines i Portals d’Internet (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). En aquests casos, Milenial.Immo només serà responsable dels continguts i serveis subministrats en els Llocs Enllaçats en la mesura en què tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda. En el cas que l’Usuari consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar-l’hi a Milenial.Immo, sense que en cap cas aquesta comunicació comporti l’obligació de retirar el corresponent enllaç.

En cap cas, l’existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar la formalització d’acords amb els responsables o titulars d’aquests, ni la recomanació, promoció o identificació de Milenial.Immo amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

Milenial.Immo no coneix els continguts i serveis dels Llocs Enllaçats i, per tant, no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualización, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre mal que no sigui directament imputable a Milenial.Immo.

2.6. Propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del Lloc web, entenent per aquests, a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat intel·lectual de Milenial.Immo o de tercers, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de Milenial.Immo o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueix algun dret sobre aquests.

2.7. Protecció de dades de caràcter personal

Milenial.Immo declara que compleix amb la normativa vigent relacionada amb la Protecció de Dades, en particular amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com amb el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari autoritza expressament a MILENIAL.IMMO SC. a introduir en un fitxer automatitzat les dades de caràcter personal que figurin en els formularis que hagués emplenat per ser imprescindibles per a poder prestar els serveis sol·licitats.

El Responsable del Fitxer és l’entitat mercantil MILENIAL.IMMO SC, i a l’efecte de l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació o oposició prevists en la Llei 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es posa a la disposició de tots els clients la següent adreça: MILENIAL.IMMO SC, amb domicili en Carrer Balmes Num. 1 Bjs, (17600 Figueres), així com la següent adreça de correu electrònic: info@milenial.immo

L’enviament i la remissió de dades que es realitzi per l’usuari a través de la Web milenial.immo o la informació que aquesta remeti, es troba protegida per les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries en funció del nivell de seguretat aplicable sobre les dades que es tractin.

Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades en les nostres bases de dades es troben igualment protegits per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Milenial.Immo fa els seus millors esforços per a disposar de sistemes actualitzats amb la finalitat d’aconseguir la major eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

2.8. Nul·litat i ineficàcia de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions Generals fos declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia tan sols afectarà aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les presents Condicions Generals en tota la resta, considerant-se tal disposició totalment o parcialment per no inclosa.

2.9. Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquestes Condicions Generals es regiran o interpretaran conforme a la legislació espanyola en allò que no estigui expressament establert. Milenial.Immo i l’Usuari acorden sotmetre qualsevol controvèrsia que pogués suscitar-se de la prestació dels productes o serveis objecte d’aquestes Condicions Generals, als Jutjats i Tribunals de Figueres.

Ir a arriba