Milenial Immo. Venta y alquiler Costa Brava

Contacte

Milenial Immo. Venta y alquiler Costa Brava

Milenial Immo

Carrer Balmes, 1. 17600 Figueres. Spain
Telèfon: +34 683 66 72 86
Email: info@milenial.immo

Segueixi'ns en Instagram

Formulari de Contacte

  • Gràcies per escriure’ns un missatge a Milenial Immo.
  • En menys de 24 hores rebrà una resposta dels nostres agents.
  • També ens pot facilitar el seu número de telèfon i li cridarem com a ens sigui possible.

Política de Privacitat

En virtut del que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el client les dades del qual figuren en el present Formulari, consent de manera expressa a MILENIAL.IMMO SC. el tractament de les seves dades personals a fi de realitzar facturació i promoció dels serveis comercialitzats amb aquests, així com l’autorització a la comunicació amb aquelles entitats respecte de les quals tingués concertat contracte de prestació i promoció de serveis. Les dades s’inclouran en un fitxer automatitzat de MILENIAL.IMMO SC que disposa de les mesures de seguretat necessàries per a la seva confidencialitat i vostè podrà exercitar conforme a la llei els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació o portabilitat, dirigint un escrit a MILENIAL.IMMO SC juntament amb una fotocòpia del seu DNI: MILENIAL.IMMO SC, amb adreça en Carrer Balmes num. 1 Bjs, (17600 Figueres); o bé mitjançant correu electrònic dirigit a info@milenial.immo. En tots dos casos l’Usuari interessat haurà d’acompanyar una còpia del seu document nacional d’identitat, passaport o un altre document vàlid que l’identifiqui.

Ir a arriba